UNI: Chủ tịch Phạm Đình Dũng đăng ký mua 200,000 cp

Gốc
Từ ngày 29/07 đến 27/08/2015, ông Phạm Đình Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Viễn Liên (HNX: UNI) đăng ký mua 200,000 cp theo phương pháp khớp lệnh. Được biết, ông Dũng đang nắm giữ 4.26% vốn UNI.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đình Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 391,549 CP (tỷ lệ 4.26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới