(ATPvietnam.com) -Ngày 18/1/2008 CTCP Viễn Liên (mã chứng khoán: UNI) thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan của Công ty.