Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

UNICEF hỗ trợ trẻ khuyết tật Đà Nẵng

Báo VTC News
Gốc

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ Đà Nẵng triển khai dự án "Hướng đến không phân biệt đối xử và hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật Việt Nam”, tổng kinh phí hơn 412.000 USD.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234327/Default.aspx