Unilever Việt Nam tài trợ 26 tỉ đồng cải thiện điều kiện vệ sinh

Gốc
Unilever và nhãn hàng Vim vừa công bố cam kết cải thiện điều kiện vệ sinh và chương trình hành động tại Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2016 với tổng trị giá 26 tỉ đồng nhân ngày Ngày Nhà Vệ sinh Thế giới 19.11. Chương trình này được thực hiện với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giáo dục hành vi, nhận thức và cải thiện điều kiện vệ sinh cho các trường tiểu học trên toàn quốc.

Cụ thể, Unilever sẽ phối hợp thực hiện giáo dục chuyên đề vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường tại 1.000 trường tiểu học trong cả nước với tổng giá trị tài trợ 10 tỉ đồng; xây nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại 400 trường tiểu học trên toàn quốc tổng trị giá 16 tỉ đồng.

Song song với các hoạt động hướng đến trường học trên, Unilever Việt Nam - nhãn hàng Vim cũng phối hợp với Tổ chức Nhà Vệ sinh Thế giới, một tổ chức phi chính phủ, thực hiện thí điểm mô hình Học viện Vệ sinh Vim tại Việt Nam. Học viện này sẽ đào tạo các cá nhân và đơn vị có quan tâm đến việc kinh doanh ngành hàng thiết bị vệ sinh bao gồm nguồn cung ứng, mua bán và bảo trì thiết bị vệ sinh; về những thông tin và phương pháp sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh một cách bền vững, từ đó góp phần nâng cao nhận thức điều kiện vệ sinh trong cộng đồng tại Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới