UOB mua 10% cổ phần Southern Bank

Gốc
Ngân hàng UOB vừa đầu tư trên 480 tỷ đồng mua 10% cổ phần và trở thành cổ đông nước ngoài của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank)...

Tin nóng

Tin mới