AT - Dân bản Sáu (xã Thuận, Hướng Hóa, Quảng Trị) ai cũng quý Hồ Thị Nhung (SN 1988). Câu chuyện về nghị lực của cô gái khuyết tật này, già bản vẫn âm thầm kể cho con cháu…