Ước mơ nhỏ của người mẹ mù lòa

Mỗi khi có người mua sách chị mừng lắm. Tuy không nhìn thấy được nhưng chị mường tượng ra niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống các con mình ở quê nhà.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/4/3/232967.tno