Ông Đoàn Minh Sương, một nông dân trồng ca cao xen trong vườn dừa tại ấp An Phú, xã An Khánh (Châu Thành, Bến Tre) tâm sự: “Tôi là thương binh. Sau ngày giải phóng, cũng trên mảnh vườn này, tôi đốn hết cây này lại trồng cây kia. Tất cả đều không khá nổi! Từ năm 2000 đến nay, may nhờ có cây ca cao…”.