Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ước tính kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng tốt hơn nhiều quý I, các ngân hàng lạc quan trong cả năm 2022

Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý II/2022 tiếp tục cải thiện tốt hơn so với quý trước. Dự báo cho thời gian tới, 72,5-80,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III và cả năm 2022.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý III/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra trước, các TCTD đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý II/2022 có tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý I/2022.

Trong quý II, các TCTD tiếp tục đánh giá các nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước. Các TCTD cho biết trong số các nhân tố khách quan, "Sự cạnh tranh từ các TCTD khác” tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý II và dự kiến cả năm 2022.

Trong khi đó, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” cùng với “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD.

Ngân hàng lạc quan với kết quả kinh doanh quý II. (Ảnh: TPBank).

Dự báo cho thời gian tới, 72,5-80,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý III và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với kỳ liền trước .

Trong quý III, 54,6% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tiếp tục “tăng nhẹ” so với quý II/2022, 38,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 6,5% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Trong năm 2022, 87,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2021, bên cạnh đó, vẫn có 8,5% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 (tăng so với tỷ lệ 5,8% TCTD dự kiến tại kỳ điều tra tháng 3/2022) và 3,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho thấy tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD nhận định về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng “giảm nhẹ” trong quý II/2022 và quý III/2022 so với quý liền trước.

Theo nhận định của các TCTD, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng về cơ bản là ổn định nhưng vẫn ở mức “khá cao” trong quý II/2022, tuy nhiên kỳ vọng có chiều hướng giảm trong quý III.

Xét riêng từng nhóm khách hàng, trong khi rủi ro của các nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiêp nhỏ và vừa được dự báo giảm trong quý III/2022 thì nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, CTCP, TNHH, doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa thiết lập được xu hướng giảm rủi ro.

Tính chung cả năm 2022, mặt bằng rủi ro được kỳ vọng có xu hướng cải thiện rõ rệt và giảm so với mặt bằng chung của năm 2021.

bài viết liên quan

Ngân hàng đua rao bán, hạ giá bất động sản để thu hồi nợ xấu Ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động: Agribank 'chơi lớn' sau 4 năm

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/uoc-tinh-ket-qua-kinh-doanh-quy-ii-tang-truong-tot-hon-nhieu-quy-i-cac-ngan-hang-lac-quan-trong-ca-nam-2022.html