TT - Vượt hơn 300km đường từ Hà Nội, nhóm sinh viên thuộc dự án CDM (Clean Development Mechanism - Cơ chế phát triển sạch) hợp tác giữa hai trường ĐH Chuo, Doshisha (Nhật Bản) và ĐH Kinh tế quốc dân (Việt Nam) đã đến thẳng xã Thanh Tùng, Thanh Chương (Nghệ An).