(ĐTCK-online) Ngày 26/03/2010, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) có một phiên dao động trong biên độ hẹp. Chỉ số UPCoM-Index tăng nhẹ trong buổi sáng trước khi đóng cửa không thay đổi so với phiên trước đó vào buổi chiều. Mã APS tiếp tục dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch.

Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 44,04 điểm, tăng 0,02 điểm (0,05%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 167.162 đơn vị với giá trị đạt hơn 2,27 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 44,02 điểm, không thay đổi so với giá đóng cửa phiên trước đó. Tổng khối lượng giao dịch đạt 391.098 đơn vị (tăng 1,74%), với giá trị đạt hơn 5,36 tỷ đồng (tăng 4,33%). Toàn thị trường có 11 mã tăng giá, 7 mã giảm giá, 3 mã đứng giá và 31 mã không có giao dịch. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài không có giao dịch thỏa thuận nào. Dẫn đầu thị trường với 189.440 cổ phiếu được giao dịch, mã APS bình quân đạt 13.800 đồng/cổ phiếu, tăng 700 đồng (5,34%). Mã ITD tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 1.500 đồng (+10,00%), bình quân đạt 16.500 đồng/cổ phiếu với 3.810 đơn vị được thỏa thuận. Mã CFC giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 3.500 đồng (-9,89%), bình quân đạt 31.900 đồng/cổ phiếu với 10 đơn vị được thỏa thuận. 5 mã có KLGD lớn nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng APS 13.200 13.800 700 5,34 189.440 HDO 11.900 11.900 1.000 9,17 76.183 SME 16.300 16.300 300 1,88 61.132 SVS 14.200 14.100 300 2,17 35.000 PSB 7.300 7.000 - - 7.380 5 mã tăng mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng ITD 16.500 16.500 1.500 10,00 3.810 DBM 16.600 16.600 1.500 9,93 100 DNT 10.200 10.200 900 9,68 1.000 HDO 11.900 11.900 1.000 9,17 76.183 ACE 21.500 21.500 1.700 8,59 10 5 mã giảm mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng CFC 31.900 31.900 (3.500) (9,89) 10 PTP 9.400 9.400 (1.000) (9,62) 10 TNM 7.000 7.000 (500) (6,67) 525 ABI 8.100 8.500 (500) (5,56) 30 TGP 4.500 4.700 (200) (4,08) 35