(ĐTCK-online) Ngày 13/04/2011, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) có phiên giảm nhẹ thứ 2 liên tiếp. Mặc dù chỉ số UPCoM-Index chỉ giảm tối thiểu 0,01 điểm, nhưng giá trị giao dịch lại sụt giảm mạnh. Không cổ phiếu nào được giao dịch đạt 10.000 đơn vị.

Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 37,10 điểm, tăng 0,28 điểm (0,76%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 33.100 đơn vị với giá trị đạt hơn 208,27 triệu đồng. Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 36,81 điểm, giảm 0,01 điểm (-0,03%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 51.400 đơn vị (giảm 41,59%), với giá trị đạt hơn 0,34 tỷ đồng (giảm 61,43%). Toàn thị trường có 7 mã tăng giá, 15 mã giảm giá, 7 mã đứng giá và 93 mã không có giao dịch. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài không có giao dịch thỏa thuận nào. Với 8.500 cổ phiếu được giao dịch (chiếm 16,54% khối lượng toàn thị trường), mã PSP bình quân đạt 6.200 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-1,59%). Đây cũng là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với 0,053 tỷ đồng (chiếm 15,43% toàn thị trường). Mã VT1 tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 1.100 đồng (+10,00%), bình quân đạt 12.100 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận. Mã VTI giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 6.600 đồng (-39,52%), bình quân đạt 10.100 đồng/cổ phiếu với 200 đơn vị được thỏa thuận. 5 mã có KLGD lớn nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng PSP 6.200 6.200 (100) (1,59) 8.500 BTW 6.200 6.100 (100) (1,61) 6.100 TGP 5.000 5.000 - - 5.000 PSB 6.200 6.200 (100) (1,59) 4.600 PPP 7.000 7.000 - - 4.600 5 mã tăng mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng VT1 12.100 12.100 1.100 10,00 100 SMB 12.300 12.300 1.100 9,82 100 TNB 10.200 10.200 900 9,68 100 SHP 5.700 5.700 500 9,62 100 IMT 6.400 6.400 500 8,47 100 5 mã giảm mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng VTI 10.100 10.100 (6.600) (39,52) 200 TCO 8.100 8.100 (900) (10,00) 100 DGT 8.300 8.300 (900) (9,78) 200 GTH 12.400 12.400 (1.300) (9,49) 100 DNS 7.600 7.600 (600) (7,32) 200