(ĐTCK-online) Ngày 25/03/2010, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) có một phiên giảm điểm khá mạnh. Chỉ số UPCoM-Index mất đi toàn bộ số điểm của 3 phiên tăng trước đó, số mã có giao dịch cùng khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước.

Phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 44,26 điểm, giảm 1,89 điểm (-4,10%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 221.603 đơn vị với giá trị đạt hơn 2,95 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 44,02 điểm, giảm 2,13 điểm (-4,62%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 384.391 đơn vị (tăng 13,51%), với giá trị đạt hơn 5,14 tỷ đồng (tăng 16,65%). Toàn thị trường có 7 mã tăng giá, 14 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 29 mã không có giao dịch. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài không có giao dịch thỏa thuận nào. Dẫn đầu thị trường với 146.750 cổ phiếu được giao dịch, mã APS bình quân đạt 13.100 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-1,50%). Mã BMJ tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 2.700 đồng (+10%), bình quân đạt 29.700 đồng/cổ phiếu với 10 đơn vị được thỏa thuận. Mã DBM giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 1.600 đồng (-9,58%), bình quân đạt 15.100 đồng/cổ phiếu với 1.010 đơn vị được thỏa thuận. 5 mã có KLGD lớn nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng APS 12.900 13.100 (200) (1,50) 146.750 SME 16.400 16.000 100 0,63 92.000 HDO 11.200 10.900 - - 33.570 UDJ 12.900 12.900 (400) (3,01) 33.000 SVS 14.200 13.800 (300) (2,13) 32.900 5 mã tăng mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng BMJ 29.700 29.700 2.700 10,00 10 TNM 7.500 7.500 600 8,70 500 ACC 23.500 28.000 1.900 7,28 1.200 ABI 9.000 9.000 400 4,65 8.010 HIG 24.700 24.900 800 3,32 2.688 5 mã giảm mạnh nhất Mã Đóng cửa Bình quân +/- % Khối lượng DBM 15.100 15.100 (1.600) (9,58) 1.010 PTP 10.400 10.400 (1.100) (9,57) 13 TGP 4.900 4.900 (500) (9,26) 30 NT2 8.700 8.800 (800) (8,33) 9.500 PSP 7.600 7.900 (400) (4,82) 4.600 DAG: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 ADP: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2010