Với chương trình Video Clip Submitter, bạn sẽ trải nghiệm một phương thức upload video "không tưởng": chỉ với một vài thao tác click chuột, bạn có thể upload video của mình lên cùng lúc 32 dịch vụ chia sẻ video clip nổi tiếng nhất hiện nay.