ICTnews - Uruguay đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp mỗi học sinh trung học cơ sở một laptop cùng với dịch vụ kết nối Internet.

Trong hai năm triển khai chương trình “Mỗi học sinh một laptop”, đã có 362.000 học sinh và 18.000 giáo viên ở Uruguay được phát laptop, trị giá trung bình mỗi chiếc là 260 USD gồm cả phí kết nối Internet, bảo dưỡng và đào tạo.