Đồng yen đã giảm giá trở lại trên thị trường Châu Á trong ngày 9.10, sau khi tăng lên mức cao so với cả đồng USD và euro ngay trong phiên trước.