Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

uTorrent vá lỗ hổng nghiêm trọng

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Một trong những chương trình phổ biến nhất dùng để chia sẻ file bất hợp pháp đã vá lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11122&t=pcolarticle