(VnMedia) - Chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế VAT bằng 0% đối với các hợp đồng thuê nhà ở và hợp đồng bán nhà ở giá thấp... Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho một số đối tượng có thu nhập thấp...