(NDHMoney) Từ ngày 17/8 - 18/8, ưu đãi 30% và tặng thêm 6 tháng luyện tập miễn phí tại California Fitness dành cho Chủ thẻ Maritime Bank MasterCard khi mua Thẻ hội viện từ hạng Silver 12 tháng trở lên. Không áp dụng cho thẻ White Diamond và Centurion.