Tính cách nào của bạn khiến mọi người thấy thích thú, yêu mến nhất vậy? Lời giải đáp sẽ có ngay sau những lá bài dưới đây.

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Bước ngoặt số phận của mình sẽ thay đổi khi nào".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

Maruko (theo Sohu)