Ưu tiên chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gốc
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Đảng và Nhà nước là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin nóng

Tin mới