Ưu tiên khắc phục những tồn tại, hạn chế, gắn với tiến độ cụ thể

Gốc
Chiều 8-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về 'Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025' đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Tại cuộc họp, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với các kế hoạch thực hiện 3 hợp phần của Chương trình số 05-CTr/TU, đó là quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Về cơ bản, các sở, ngành liên quan đã được phân công, phân nhiệm, rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Để Chương trình số 05-CTr/TU được triển khai hiệu quả, nhiều ý kiến đề xuất xem xét lại quy mô dân số Hà Nội, bổ sung tài nguyên đất đai, khoáng sản, đặc biệt là quản lý bến bãi khai thác cát. Bên cạnh đó, các ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo cũng cho rằng, cần quan tâm cải tạo chung cư cũ, xây dựng bãi đỗ xe, các trạm xử lý nước thải, chất thải rắn, đầu tư hệ thống tiêu thoát nước đô thị... Kế hoạch triển khai Chương trình số 05-CTr/TU cũng không thể bỏ qua nội dung ưu tiên cho công tác kêu gọi đầu tư để cụ thể hóa từng đề án, dự án của Chương trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị, trong hợp phần quản lý quy hoạch chỉ nên nắm các quy hoạch lớn, như điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập các quy hoạch để bảo đảm tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên diện tích tự nhiên; rà soát các nội dung quy hoạch chuyên ngành để bổ sung vào Chương trình số 05-CTr/TU.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị tăng cường các giải pháp quản lý quy hoạch, rõ cơ chế phối hợp trong thanh, kiểm tra, quản lý quy hoạch; xác định đầu tư một tuyến đường phải đồng thời xác định chủ trương lập quy hoạch chi tiết hai bên đường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị, trong kế hoạch triển khai Chương trình số 05-CTr/TU phải hết sức căn cơ về giải pháp, xây dựng cụ thể các nhiệm vụ để đôn đốc, kiểm tra; rõ tiến độ, trách nhiệm của từng phần việc, từng sở, ngành. Quan điểm là đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tránh gánh nặng cho ngân sách.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chu Ngọc Anh đề nghị, các cơ quan thống nhất kế hoạch thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU theo một kết cấu chung, phân kỳ cụ thể, rõ sản phẩm; rà soát lại những nhóm công việc trọng tâm theo nguyên tắc quy hoạch phải đi trước một bước, nhiệm vụ, giải pháp phải ưu tiên khắc phục những tồn tại, hạn chế, như xử lý ô nhiễm sông hồ, cải tạo chung cư cũ... gắn với tiến độ cụ thể. Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng đề nghị nhấn mạnh thêm nội dung thanh tra, kiểm tra trong Chương trình số 05-CTr/TU để các nội dung của Chương trình bảo đảm được triển khai hiệu quả.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995859/uu-tien-khac-phuc-nhung-ton-tai-han-che-gan-voi-tien-do-cu-the