Ưu tiên lập hồ sơ sức khỏe điện tử người thuộc nhóm nguy cơ

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm mục tiêu tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân thành phố , đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/uu-tien-lap-ho-so-suc-khoe-dien-tu-nguoi-thuoc-nhom-nguy-co-52280.htm