Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Ngày 5/12, phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về Công nghệ thông tin và truyền thông, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Chính phủ Việt Nam coi giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, trong đó phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin-truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226228/Default.aspx