Ưu tiên tuyển đủ biên chế giáo viên mầm non dạy mẫu giáo 5 tuổi

Gốc
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng cho biết: Năm học 2015 - 2016, Sở ưu tiên tuyển dụng đủ biên chế giáo viên mầm non có trình độ từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên dạy lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Ưu tiên tuyển đủ biên chế giáo viên mầm non dạy mẫu giáo 5 tuổi - Ảnh 1

Cụ thể, đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, bố trí tối đa 2,2 giáo viên trên lớp; với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày bố trí tối đa 1,2 giáo viên trên lớp.

Những nơi không đủ số trẻ để bố trí lớp thì định mức giáo viên sẽ tính trên số trẻ bình quân theo độ tuổi của lớp.

Cụ thể: Lớp học 2 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 16 trẻ; lớp học 1 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 29 trẻ, một lớp không vượt quá 35 trẻ; nếu có 1 trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của lớp được giảm 5 trẻ. Mỗi lớp không quá 2 trẻ khuyết tật.

Đối với trường hợp chưa tuyển dụng mà phải hợp đồng giáo viên thì việc trả lương phải áp dụng theo thang bảng lương giáo viên mầm non, được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc.

Đối với những cơ sở còn thiếu giáo viên theo quy định thì phải thực hiện chi trả tiền thêm giờ, thêm buổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở GD&DDT yêu cầu các phòng GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở, đồng thời tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan trong việc tuyển dụng, hợp đồng, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho giáo dục mầm non trong giai đoạn tới.

Được biết, năm học 2015 - 2016 là năm học phải hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên toàn tỉnh Sóc Trăng. Những lưu ý như trên nhằm để có cơ sở thực hiện tiêu chuẩn về giáo viên cũng như đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách trong điều kiện còn thiếu giáo viên mầm non của tỉnh này.

Tin nóng

Tin mới