Ưu tiên vận động, giảm thiểu cưỡng chế

Gốc
Đã tròn một năm kể từ khi TPHCM triển khai quy hoạch, chấn chỉnh lại mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu (CHXD)  trên địa bàn.

Tin nóng

Tin mới