Ủy ban bầu cử Thái Lan kiến nghị giải tán hai đảng

Gốc
Ủy ban bầu cử Thái Lan chiều 11/4 đã ra nghị quyết kiến nghị giải tán hai đảng trong Chính phủ liên hiệp hiện nay là Đảng Nước Thái (Chart Thai) và Đảng Dân chủ Đoàn kết (Matchima Thipatay).

Tin nóng

Tin mới