Ủy ban châu Âu cảnh báo nợ công trong khu vực đồng Euro thực sự là một cuộc khủng hoảng có hệ thống

Gốc
Ủy ban châu Âu cảnh báo nợ công trong khu vực đồng Euro thực sự là một cuộc khủng hoảng có hệ thống, đòi hỏi các nước thành viên phải đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn, và phải áp dụng thêm những biện pháp rất thực chất.

Phát biểu trước phiên họp toàn thể Nghị viên châu Âu hôm qua, Chủ tịch châu Âu Manuel Baroso nhấn mạnh: "Bản chất cuộc khủng hoảng có hệ thống này đang đặt chúng ta vào tình thế phải hội nhập nhiều hơn trong lĩnh vực quản trị kinh tế, đặc biệt là tại khối đồng tiền chung châu Âu".

Tin nóng

Tin mới