(PL)- Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc Ủy ban Chứng khoán (UBCK) hướng dẫn trái luật cho các công ty chứng khoán (CTCK) thực hiện quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư tại các ngân hàng.