Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Quốc hội đổi mới: Quốc hội và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Quốc hội đổi mới: Quốc hội và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
26/1/2023
Đối ngoại Quốc hội phục vụ phát triển đất nước - Bài cuối: Tập trung hỗ trợ phục hồi và phát triển

Đối ngoại Quốc hội phục vụ phát triển đất nước - Bài cuối: Tập trung hỗ trợ phục hồi và phát triển

Báo Tin Tức TTXVN
21/1/2023
Tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Tổ quốc

Tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Tổ quốc

Đại Biểu Nhân Dân
15/1/2023
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Báo Nhân Dân
14/1/2023
Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
13/1/2023
Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
13/1/2023
Giải đáp nhiều vấn đề chính sách mang tính thời sự cho người Việt Nam ở nước ngoài

Giải đáp nhiều vấn đề chính sách mang tính thời sự cho người Việt Nam ở nước ngoài

Báo Tổ Quốc
13/1/2023

Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài

Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài
Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài
Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài

Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài

Báo Thế Giới & Việt Nam
13/1/2023
Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Báo Quân Đội Nhân Dân
13/1/2023
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Đại Biểu Nhân Dân
13/1/2023
Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp luật với người Việt Nam ở nước ngoài

Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp luật với người Việt Nam ở nước ngoài

Báo Tin Tức TTXVN
13/1/2023
PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TẠI TỌA ĐÀM VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TẠI TỌA ĐÀM VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
13/1/2023