Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Ý KIẾN KỲ VỌNG CỦA ĐBQH PHIÊN HỌP 36

Diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, xem xét,...

23 liên quan

Thường vụ Quốc hội gỡ vướng cho Luật Quy hoạch

Ngày 13-8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến dự thảo...

23 liên quan

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

Ngày 7/8, Ủy ban Thường vụ nhận được Tờ trình của CHính phủ đề nghị thông qua Dự thảo Nghị quyết Ủy ban thường...

23 liên quan

Bảo lưu quan điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán...

23 liên quan

Thống nhất ý kiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Tiếp tục Phiên họp thứ 36, chiều 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác...

23 liên quan

Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán

Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 12/8/2019 cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng...

23 liên quan

Doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo sẽ chưa được gọi vốn qua sàn chứng khoán

Tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Chứng khoán chiều 12/8/2019, ông...

23 liên quan

Đề xuất tăng quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán phê duyệt Điều lệ, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành...

23 liên quan

CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH LUẬT QUY HOẠCH

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, Chính phủ đề xuất Quốc hội thông qua Nghị...

23 liên quan

NSNN KHÔNG THU ĐƯỢC HƠN 5.000 TỶ ĐỒNGTIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ TÀI NGUYÊN

Việc chậm trễ ban hành nghị định hướng dẫn luật khoáng sản và luật tài nguyên đã khiến ngân sách nhà nước...

23 liên quan