Vận động hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Vận động hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Cà Mau phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Cà Mau phát động tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Thanh Hóa: Trong 9 tháng, 'Quỹ vì người nghèo' tiếp nhận hơn 48 tỷ đồng

Thanh Hóa: Trong 9 tháng, 'Quỹ vì người nghèo' tiếp nhận hơn 48 tỷ đồng

Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Hà Nội: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 'Quỹ Vì người nghèo' Thành phố năm 2022

Hà Nội: Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 'Quỹ Vì người nghèo' Thành phố năm 2022

Thư ngỏ vận động ủng hộ ''Quỹ vì người nghèo'' thành phố Hà Nội năm 2022

Thư ngỏ vận động ủng hộ ''Quỹ vì người nghèo'' thành phố Hà Nội năm 2022

Hà Nội kêu gọi ủng hộ 'Quỹ vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội kêu gọi ủng hộ 'Quỹ vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội: Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Hà Nội: Kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

'Cây mùa xuân' cho người nghèo

'Cây mùa xuân' cho người nghèo

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự Lễ phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' của tỉnh An Giang

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Phú Yên: Sôi nổi các hoạt động vì người nghèo

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Đà Nẵng phát động ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Hà Nội triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

Đồng hành với người nghèo trong cuộc sống

Đồng hành với người nghèo trong cuộc sống

Xây dựng 400 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo

Xây dựng 400 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo