SỬA ĐỔI NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI PHẢN ÁNH ĐƯỢC SỰ ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

SỬA ĐỔI NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI PHẢN ÁNH ĐƯỢC SỰ ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Đại biểu không dự họp Quốc hội để nghiên cứu xây dựng luật sẽ không bị coi là vắng họp

Đại biểu không dự họp Quốc hội để nghiên cứu xây dựng luật sẽ không bị coi là vắng họp

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) của Ủy ban Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) của Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội bàn vấn đề cải cách tiền lương

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội bàn vấn đề cải cách tiền lương

Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể thứ 9

Ủy ban Pháp luật họp Phiên toàn thể thứ 9

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bàn điều chỉnh lương cơ sở

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ bàn điều chỉnh lương cơ sở

Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương tại kỳ họp thứ 4

Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương tại kỳ họp thứ 4

Trình Quốc hội Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4

Trình Quốc hội Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI): MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI): MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp toàn thể lần thứ chín của Ủy ban Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp toàn thể lần thứ chín của Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giải đáp các ý kiến quan tâm của cử tri Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giải đáp các ý kiến quan tâm của cử tri Hải Phòng

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

UB Xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 7: Góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao

UB Xã hội họp phiên toàn thể lần thứ 7: Góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH NĂM 2022

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH NĂM 2022

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9

Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9