Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp phiên toàn thể lần thứ hai

Gốc

Trong 2 ngày, 18 và 19-10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Quốc hội khóa XIII tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội tới dự; đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An Ninh chủ trì.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; bàn phương hướng hoạt động Ủy ban trong năm 2012; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách quốc phòng và an ninh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ và dự toán ngân sách quốc phòng và an ninh năm 2012; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII đến nay, dự kiến chương trình hoạt động của Ủy ban năm 2012 và dự thảo Quy định về chế độ làm việc của Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Theo dự kiến chương trình của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, năm 2012 Ủy ban tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kế hoạch thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia các hoạt động nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên như: giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách...

Đặc biệt, trong năm 2012, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tăng cường các hoạt động khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri cả nước và những vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Ngoài ra, Ủy ban sẽ tổ chức giám sát 2 chuyên đề: việc thi hành pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm 2012; việc thi hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong 6 tháng cuối năm 2012. Tổ chức nghiên cứu khảo sát 2 chuyên đề: nghiên cứu khảo sát về các quy định của pháp luật và thực tiễn phòng chống khủng bố; khảo sát việc thi hành pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ khu vực biên giới ven biển.

Hoàng Anh

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/349/349/12512/Uy-ban-Quoc-phong-va-An-ninh-hop-phien-toan-the-lan-thu-hai/bbp.aspx