Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tăng cường hợp tác vì sự phát triển chung của các quốc gia trong khu vực

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Hợp tác khai thác nguồn lợi sông Mê Công có từ năm 1957. Qua hơn 50 năm hợp tác đã đóng góp đáng kể vào việc điều tra nghiên cứu, phát triển tài nguyên nước và tài nguyên liên quan vì lợi ích chung của các quốc gia trong lưu vực.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131081&sub=82&top=45