Đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh nhưng một số ý kiến cho rằng suất đầu tư bình quân 680 tỷ đồng/km đường sắt cao tốc là hơi cao.

Hôm qua 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cho ý kiến về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Về Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, đa số ý kiến tại phiên họp nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, nhưng đề nghị cần phân tích sâu hơn nhu cầu thị trường vận tải hành khách đối với loại dịch vụ cao cấp này, những lợi thế vượt trội của việc đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc so với việc đầu tư cho các loại hình giao thông khác. Theo Báo cáo đầu tư, ước tính 16.529 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 9.480 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng do mất đất ở và 7.049 hộ gia đình sẽ bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất. Đa số ý kiến nhất trí với phương án thứ 4: Nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách địa phương, đồng thời xây dựng mới tuyến đường sắt với tốc độ 300km/h chuyên chở hành khách. Tổng mức đầu tư của Dự án sơ bộ được xác định là 1.066.792 tỷ đồng, tương đương hơn 55 tỉ USD, suất đầu tư bình quân là 680 tỷ đồng/km, tương đương 35,6 triệu USD/km. Một số ý kiến cho rằng suất đầu tư như vậy là hơi cao và đề nghị tính toán, cân đối lại một cách thận trọng