Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng

Gốc
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, chiều 14/9/2017, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng - Ảnh 1

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Dự án Luật An ninh mạng ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục những hạn chế, tồn tại liên quan đến bảo vệ an ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 61 điều, quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung, hoạt động, điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia không gian mạng có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng - Ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật An ninh mạng

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật An ninh mạng, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đánh giá, mặc dù đã có Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử và hơn 40 văn bản chỉ đạo của Chính phủ về lĩnh vực an toàn thông tin, nhưng qua khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến của các chuyên gia cho thấy còn nhiều lỗ hổng, sơ hở trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung trong dự thảo Luật để tránh quy định chồng chéo với các luật khác liên quan. Ngoài ra, cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong dự thảo Luật An ninh mạng.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc ban hành Luật An ninh mạng vì hiện nay, không gian mạng cũng là môi trường dễ bị các loại đối tượng tấn công hoặc sử dụng để thực hiện các hành vi phá hoại, trục lợi hoặc xâm phạm, đe dọa đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng - Ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật An ninh mạng.

Cho ý kiến về dự thảo Luật An ninh mạng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phải rà soát lại các quy định của dự thảo Luật để đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp với các quy định của Hiến pháp và các dự án Luật khác; đồng thời, cần phân tích sâu sắc hơn thực trạng an ninh mạng hiện nay để việc xây dựng dự án Luật có tính thuyết phục cao. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều quy định trong dự thảo Luật An ninh mạng sẽ liên quan đến quyền con người, quyền công dân, do đó dự thảo Luật cần bám sát các quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan. Những quy định về hạn chế quyền công dân, quyền con người thì phải quy định ngay trong Luật này chứ không để quy định ở các văn bản dưới luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng - Ảnh 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kết luận nội dung thảo luận.

Kết luận nội dung thảo luận, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo, cho rằng dự án Luật An ninh mạng cơ bản đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến trong kỳ họp sắp tới. Tuy nhiên, đây là dự án Luật rất khó, có nhiều nội dung phức tạp nên cần nghiên cứu kỹ, lựa chọn kinh nghiệm của các nước để xây dựng. Ngoài ra, dự án Luật này phải phân định được nội hàm an ninh mạng và an toàn thông tin mạng, do vậy, cần làm rõ khái niệm an ninh mạng trong dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng - Ảnh 5

Toàn cảnh phiên họp

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Theo CTTĐT Bộ Công an

Tin nóng

Tin mới