Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI CHÍNH CHO TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Sáng 14/10, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Toàn cảnh Phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại Phiên họp.

Hồ Hương- Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=59495