Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị họp Phiên thứ 13

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào ngày 11-7 và bế mạc vào ngày 12-7.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu. Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

UBTVQH cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6-2022; xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ tổng kết Kỳ họp thứ ba và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XV.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-chuan-bi-hop-phien-thu-13-699432