Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Gốc
Tiếp tục chương trình làm việc ngày 11-9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; việc thành lập thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trình bày Tờ trình về việc thành lập 4 phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, trong 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thị xã Đông Triều, ngoài 6 phường nội thị đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang thì đến nay các xã Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, đồng bộ đã và đang tạo không gian đô thị hiện đại trên địa bàn các xã.

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường Hoàng Quế, Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã là yêu cầu cấp bách và cần thiết và đã đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với sự cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và thành lập 4 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với các lý do như đã nêu tại các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về sắp xếp một số đơn vị hành chính (ảnh Quốc hội)

Về sắp xếp đơn vị vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết đã bảo đảm đạt đủ 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường thuộc thị xã và 5/5 tiêu chuẩn thành lập thị xã thuộc tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và quy định của Tổ chức chính quyền địa phương.

Thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường thuộc thị xã Kinh Môn bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Về thành lập thị xã Sa Pa và các phường thuộc thị xã trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, thị xã Sa Pa được đề xuất thành lập trên cơ sở toàn bộ 681,37 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 81.857 người và 18 đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Sa Pa.

Việc thành lập thị xã là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý chuyển đổi mô hình quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn (huyện) sang chính quyền địa phương ở đô thị (thị xã), bảo đảm thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã và đang có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ có thể xác định Sa Pa thuộc trường hợp đặc biệt, dù chưa đủ 5/5 tiêu chuẩn theo quy định, nhưng vì tính chất đặc thù, chỉ riêng Sa Pa có nên có thể được thành lập thị xã trước khi đạt được những tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 của Nghị quyết số 1211…

Thảo luận về nội dung này, các thành viên của UBTVQH đều thống nhất đồng tình cao với việc thành lập nhất trí thành lập 4 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn (Hải Dương); thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc trên cơ sở sáp nhập và điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

H.L