Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Trước yêu cầu cấp bách, Quốc hội chuẩn bị họp bất thường

Trước yêu cầu cấp bách, Quốc hội chuẩn bị họp bất thường

Báo Đầu Tư
30/11/2022
Nếu chuẩn bị kịp, Quốc hội sẽ xem xét cơ chế đặc thù mới cho TPHCM

Nếu chuẩn bị kịp, Quốc hội sẽ xem xét cơ chế đặc thù mới cho TPHCM

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
29/11/2022
Quốc hội sẽ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề cấp bách

Quốc hội sẽ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề cấp bách

Báo Pháp Luật TP.HCM
29/11/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

Báo Lao Động Thủ Đô
28/11/2022
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Tạp Chí Tài Chính
28/11/2022
Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội phụ thuộc vào công tác chuẩn bị

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội phụ thuộc vào công tác chuẩn bị

Báo Pháp Luật Việt Nam
28/11/2022
Bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo Quân Đội Nhân Dân
28/11/2022
Kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội diễn ra vào đầu tháng 1/2023

Kỳ họp bất thường thứ 2 của Quốc hội diễn ra vào đầu tháng 1/2023

Báo Tổ Quốc
28/11/2022
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Truyền Hình Thông Tấn
28/11/2022
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 'làm ngày làm đêm' cho công tác tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 'làm ngày làm đêm' cho công tác tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
28/11/2022

UBTVQH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

UBTVQH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
UBTVQH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
UBTVQH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

UBTVQH phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Báo Chính Phủ
28/11/2022
Chủ động, đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội

Chủ động, đôn đốc việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội

Báo Tin Tức TTXVN
28/11/2022
Bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo Nhân Dân
28/11/2022
Kỳ họp bất thường mới chỉ là khả năng, có tổ chức được hay không còn tùy thuộc công tác chuẩn bị

Kỳ họp bất thường mới chỉ là khả năng, có tổ chức được hay không còn tùy thuộc công tác chuẩn bị

Báo Chính Phủ
28/11/2022
Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Bnews
Bnews
28/11/2022
Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 3 dự án Luật

Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 3 dự án Luật

Chuyên trang Pháp Luật & Xã Hội - Báo Kinh tế & Đô thị
28/11/2022
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng còn lại của vốn đầu tư phát triển

Báo Quân Đội Nhân Dân
28/11/2022
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG, ĐÔN ĐỐC VIỆC CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH QUỐC HỘI VÀ UBTVQH

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI CHỦ ĐỘNG, ĐÔN ĐỐC VIỆC CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH QUỐC HỘI VÀ UBTVQH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
28/11/2022