Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) SẼ ĐƯỢC TRÌNH QUỐC HỘI TRONG NĂM 2023

DỰ ÁN LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) SẼ ĐƯỢC TRÌNH QUỐC HỘI TRONG NĂM 2023

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
08/2/2023
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: Chọn nội dung thiết thực, sát thực tiễn để giải trình, chất vấn

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội: Chọn nội dung thiết thực, sát thực tiễn để giải trình, chất vấn

Báo Pháp Luật Việt Nam
08/2/2023
Chủ tịch Quốc hội: Những vấn đề phát sinh mới phải có các giải pháp mới

Chủ tịch Quốc hội: Những vấn đề phát sinh mới phải có các giải pháp mới

Báo Công Thương
07/2/2023
Các cơ quan của Quốc hội có thể tiến hành giải trình ngay các nội dung sát với thực tiễn

Các cơ quan của Quốc hội có thể tiến hành giải trình ngay các nội dung sát với thực tiễn

Báo Pháp Luật Việt Nam
07/2/2023
'Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn'

'Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn'

Báo Tiền Phong
07/2/2023
Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
07/2/2023
Tập trung giải trình những vấn đề lớn, cấp bách

Tập trung giải trình những vấn đề lớn, cấp bách

Báo Nhân Dân
07/2/2023
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ GIAO BAN CỦA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN, CÁC CƠ QUAN THUỘC UBTVQH VÀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ GIAO BAN CỦA LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN, CÁC CƠ QUAN THUỘC UBTVQH VÀ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
07/2/2023
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 1/2023

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 1/2023

Báo VOV
02/2/2023
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Đại Biểu Nhân Dân
02/2/2023
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
02/2/2023
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: PHÁT HUY ĐẦY ĐỦ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: PHÁT HUY ĐẦY ĐỦ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
31/1/2023
DỰ KIẾN BÁO CÁO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 05 VẤN ĐỀ LỚN TRONG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI)

DỰ KIẾN BÁO CÁO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 05 VẤN ĐỀ LỚN TRONG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH VÀ CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ (SỬA ĐỔI)

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
31/1/2023
Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
30/1/2023
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHÚ TRỌNG LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐỐI VỚI DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHÚ TRỌNG LẤY Ý KIẾN RỘNG RÃI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐỐI VỚI DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
30/1/2023
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC TỔ CHỨC HỘI THẢO, NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
30/1/2023
Dự kiến Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 gồm 11 dự án

Dự kiến Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 gồm 11 dự án

Báo Lao Động Thủ Đô
22/1/2023
DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI TRONG NĂM 2022

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI TRONG NĂM 2022

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
20/1/2023