Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường: Đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI Giám sát trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm giải trình

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI Giám sát trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm giải trình

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô ở kỳ họp sắp tới

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô ở kỳ họp sắp tới

Yêu cầu làm rõ thêm về đặc điểm, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2022

Yêu cầu làm rõ thêm về đặc điểm, tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2022

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Dự kiến phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Dự kiến phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Trình Quốc hội nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô

Trình Quốc hội nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ô tô

Công bố nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát

Công bố nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát

Đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của Quốc hội

Đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của Quốc hội

Khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu tới đại biểu Quốc hội trước kỳ họp

Khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu tới đại biểu Quốc hội trước kỳ họp

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Công bố hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố hai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Đoàn giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên đầu tiên

Đoàn giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 họp phiên đầu tiên

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND

Chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận

Chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận
Chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận
Chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận

Chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận

Nội quy kỳ họp Quốc hội: 24 vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung

Nội quy kỳ họp Quốc hội: 24 vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung