Giám sát phải làm rõ trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu

Giám sát phải làm rõ trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2022

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2022

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH KẾT LUẬN NỘI DUNG PHIÊN HỌP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH KẾT LUẬN NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Sẽ có 'trường hợp đặc thù' khi phân loại đô thị như Thừa Thiên Huế

Sẽ có 'trường hợp đặc thù' khi phân loại đô thị như Thừa Thiên Huế

UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét 17 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022: Xem xét 7 dự án Luật, 4 chuyên đề giám sát

Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022: Xem xét 7 dự án Luật, 4 chuyên đề giám sát

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay có gì? Ngày 19-9-2022

Hôm nay có gì? Ngày 19-9-2022

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Đất đai, cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột

Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật Đất đai, cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 19 đến 25-9-2022)

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 19 đến 25-9-2022)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi