Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân: Ưu tiên nguồn lực tu bổ, tôn tạo 3 Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Gốc
Chiều 25-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện một số bộ, ngành liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện "Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tỉnh Nam Định”. Đây là Dự án lớn, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tâm linh, tuy nhiên thời gian qua việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra thực tế

tại một số điểm di tích nằm trong dự án

Theo Quyết định 252 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015, khu vực quy hoạch có tổng diện tích 1.984 ha, thuộc địa bàn TP. Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Có 3 nhóm dự án, gồm nhóm Dự án bảo tồn, tôn tạo quần thể di tích lịch sử văn hóa thời Trần; nhóm Dự án xây dựng cảnh quan bảo vệ khu di tích và các công trình phục vụ lễ hội; nhóm Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật (cải tạo, nâng cấp, xây mới các tuyến đường kết nối các di tích). Xác định đây là dự án lớn, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tâm linh, tại Quyết định 1403 năm 2007, Chính phủ đã phê duyệt mức kinh phí trung ương đầu tư thực hiện dự án lên tới 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của ông Bùi Đức Long-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, tiến độ triển khai dự án còn chậm, gặp nhiều vướng mắc. Từ năm 2005 đến nay tỉnh mới chỉ phối hợp thực hiện được một số hoạt động khảo cổ; lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết. Hoàn thành tu bổ, tôn tạo 6 di tích đình, đền trong tổng số 26 di tích đã được phê duyệt đầu tư; thực hiện được một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật…Nguyên nhân chậm trễ do Dự án thiếu vốn đầu tư. Ngoài ra, Dự án đang gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu thông tin từ công tác khảo cổ…Tỉnh Nam Định đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Dự án, cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020; đề nghị Bộ VH-TT-DL tiếp tục hỗ trợ triển khai công tác khảo cổ phục vụ thực hiện dự án.

Góp ý với Nam Định, đại diện các bộ, ngành cho rằng quá trình thực hiện Dự án tỉnh cần bám sát các cứ liệu lịch sử, tránh làm biến dạng di tích, phục dựng, xây mới các công trình chưa có đủ căn cứ lịch sử. Và trong điều kiện ngân sách Trung ương, địa phương gặp khó khăn như hiện nay việc xã hội hóa là rất cần thiết.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Bên cạnh những mặt tích cực, việc triển khai Dự án của tỉnh Nam Định thời gian qua còn nhiều bất cập, nhất là việc đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư chưa tập trung, chưa đúng trọng điểm. Việc tỉnh đưa tới 8 di tích chưa được xếp hạng vào danh mục các dự án tu bổ, tôn tạo là không hợp lý, địa phương cần phải rút kinh nghiệm. Từ thực tế trên, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong 2 năm 2014-2015, Nam Định phải ưu tiên nguồn lực tu bổ, tôn tạo 3 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, gồm Đền Thiên Trường, Đền Cố Trạch, Chùa Tháp Phổ Minh cùng 2 di tích cấp Quốc gia quan trọng khác trong tổng số các di tích cần tôn tạo, tu bổ. Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp xem xét bố trí đủ nguồn vốn cho tỉnh thực hiện việc này. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý Nam Định cần làm tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ lễ hội và xã hội hóa công tác tùng tu, tôn tạo di tích; chỉ đạo Bộ VH-TT-DL sớm xây dựng, triển khai kế hoạch khai quật, khảo cổ vùng quy hoạch, đảm bảo đến cuối năm 2015 có đủ thông tin khảo cổ phục vụ việc quy hoạch…

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm di tích nằm trong Dự án.

Trần Duy Hưng

Tin nóng

Tin mới