Ngày 17-1, ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh.