Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Gốc
Ngày 8/4/2021, lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 45-QĐNS/TW ngày 5/4/2021 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/uy-vien-bo-chinh-tri-truong-ban-to-chuc-trung-uong-truong-thi-mai/704910.vnp