(HHT_Online) Ngày 19 sẽ phải đi diễn, rồi 21 diễn nữa và còn bay đi tỉnh nữa, vậy mà cái chân của Thanh Thảo gặp xui quá, không biết phải làm sao ?