Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vá lỗ hổng tồn tại đã 33 năm trong Unix

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Một nhà phát triển OpenBSD đã phát hiện và sửa lỗi trong bộ tạo phân tích cú pháp YACC, được tạo ra trong phiên bản AT&T Unix từ năm 1975.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10709&t=pcolarticle