Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vác mã tấu xông vào nhà chém

Cay cú vì bị Thao đánh, Nhớ gọi đồng bọn đem theo mã tấu, gậy tầm vông, lưỡi hái tìm đến nhà Thao để “hỏi tội”…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/9/100139.cand